Bezpieczne przechowywanie węży technicznych

Spread the love

Cześć
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując zakup węża do sprężonego powietrza, oleju, piaskarki czy innego, winnyście sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Planowanie pozwoli nam na uniknięcie wypadku, czy niewłaściwej pracy maszyny czy procesu technologicznego.

Najistotniejsze pytania to:

Co planujemy tłoczyć lub ssać (substancja, która płynie przewodem).
Jaka musi być średnica wewnętrzna, jeśli wymagana również średnica zewnętrzna.
Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płynącego medium i temperatura zewnętrzna).
Intensywność nasłonecznienia, składniki chemiczne występujące w otoczeniu (stałe i okresowe).
Czy istnieje ryzyko nadmiernego załamania węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe medium.
Czy istnieje groźba pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania medium.
Planowana długość węża.
A także wszelkie inne elementy mogące mieć oddziaływanie na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( przede wszystkim w przypadku przecinania przez wąż węzłów i lini komunikacyjnych – ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).
Sposób mocowania końcówek (zacisk, opaska) i warianty dostępnych złączek i szybkozłączy.
Przewidywana mobilność zestawu (połączenie stacjonarne, połączenie klucza pneumatycznego, pistoletu do malowania czy pompowania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Trafny dobór węża to wybór produktu spełniającego wymagania techniczne istniejące przy konkretnej instalacji lub urządzeniu, zapewniający ciągłą i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszystkich narzędziach i instalacjiach wpływ na końcową cenę i jakość.

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy niewłaściwym zagięciu węża zachodzą w nim niepożądane zjawiska. W miejscu zgięcia, po stronie zewnetrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Wywołuje to procentowe osłabienie węża i może doprowadzić do jego uszkodzenia. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest zakłócenie transferu mediumsubstancji. W przypadku substancji o właściwościach ściernych prowadzi to do stopnowego wycierania wewnętrznej części węża.
Jeżeli właściwa strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

Węże wytłaczane gładkie – 7,5 x średnica wewnętrzna
Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna

Minimalna długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? – kąt gięcia
R – przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
‚l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)

Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Powinno się zwrócić uwagę na to, aby krawędzie szybkozłączek nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć).

https://domtechniczny24.pl/obejmy-zaciskowe-do-w%C4%99%C5%BCy-i-akcesoria.html

Węże ssawno-tłoczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.
W wężach tych należy zamocować końcówki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje.

https://domtechniczny24.pl/w%C4%99%C5%BCe-techniczne.html

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.

Podczas użytkowania węży i przewodów należy stosować się do poniższych reguł:
– stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, wydrukowane na boku węży.
– trzeba węże wpychać a nie wkręcać, zmniejszy to skręt przewodu po zamocowaniu. Jeśli wąż nachodzi ciężko na kruciec, można go trochę podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
– należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. trzeba zaplanować osłony do przejeżdżania nad wężami), przewodów nie powinno się przesuwać po ostrych krawędziach;
– po użyciu należy je przechowywać w odpowiednich warunkach;
– okresowo sprawdzać stan techniczny przewodów, uszkodzone węże należy wycofać z użytku i zutylizować, opcjonalnie wstawić nowy odcinek.

Węże trzeba magazynować
– zwinięte w kręgi ułożone na drewnianych podestach w stosach o wysokości nie większej niż 0,5-1 metra.
– zawieszone na specjalnych uchwytach zabezpieczających węże przed zaginaniem.
– w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (trzeba zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach węży gumowych).
– w magazynach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
– promienie UV i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego powodu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

To tyle pozdrawiam