Instrukcja serwisowania pomp WQ

Spread the love

OBSŁUGA I KONSERWACJA Pomp do wody i ścieków WQ
Przed jakimikolwiek czynnościami z pompą należy się upewnić, że zasilanie elektryczne jest odłączone i nie możliwe jest przypadkowe uruchomienie.
Należy upewnić się także w tym, że żadna z zewnętrznych części ruchomych nie obraca się.
Przed czynnościami konserwacyjnymi pompę należy dokładnie opłukać czystą wodą aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi i środowiska.
Pompa powinna być regularnie czyszczona z osadów, które znajdują się w pompowanej cieczy. Częstotliwość tego typu czynności jest zależna od rodzaju medium, z którym pompa pracuje. Chodzi szczególnie o osady, które jeżeli mają zdolności klejące przylegają na zewnątrz silnika i mogą spowodować jego przegrzewanie się i zniszczenie.
Pompowanie medium, które powoduje osadziny może skutkować znacznie szybszym zużyciem uszczelnienia mechanicznego i zniszczeniem silnika.

Ten sam problem dotyczy komory hydraulicznej. W tym przypadku nadmierna ilość osadów powoduje obniżenie parametrów hydraulicznych i może doprowadzić do zablokowania pompy.
Także w zależności od rodzaju medium użytkownik powinien podjąć decyzję co do długości okresu po jakim nie pracująca pompa powinna być wyjęta i opłukana. Dobrym rozwiązaniem dla uniknięcia zablokowania się pompy spowodowanego przestojem jest okresowe załączanie pompy.
Należy dokonać sprawdzenia stanu izolacji przewodu zasilającego i pływaka.
Wszelkie uszkodzenia powodują konieczność wymiany tych elementów przez fachowy personel.
W pompach co 200 godzin pracy należy sprawdzić stan i jakość oleju w komorze olejowej ( w pompach nowych pierwsze sprawdzenie po 50 godzinach)
W komorze olejowej szczególnie jeżeli pompa jest nagrzana może znajdować się ciśnienie. Z tego powodu korek należy demontować z właściwą ostrożnością Aby dokonać sprawdzenia oleju należy pompę położyć w pozycji poziomej z korkiem znajdującym się na górze (Rys.1).

Po odkręceniu korka należy pompę obrócić ok. 90 stopni po obwodzie (Rys.2). Jeżeli olej zaczyna wypływać to jego stan jest prawidłowy. Jeżeli olej nie pojawia się na krawędzi otworu stan oleju należy uzupełnić olejem do silników samochodowych.
Jeżeli barwa i konsystencja oleju (olej ma barwę biało-szarą) wskazuje na nieprawidłowości, to świadczy o tym, że do komory olejowej dostała się woda.
W takim stanie zużyty olej należy wymienić w całości na nowy. Jeżeli po 10 godzinach pracy okaże się, że olej znowu ma nie właściwą barwę to stan taki wskazuje na nieszczelność komory olejowej na przykład uszkodzenie lub zużycie dławicy mechanicznej. W takiej sytuacji pompę należy przekazać do zakładu naprawczego. Dalsza eksploatacja pompy bez wykonania naprawy spowoduje jej poważne uszkodzenia. Olej należy wymieniać co 2000 godzin pracy lub raz w roku.
W pompach, w których brak jest korka oznaczonego na rysunku 1, dostęp do komory olejowej znajduje się w komorze wirnikowej i czynności sprawdzenia oleju może dokonać tylko wykwalifikowany w tej dziedzinie fachowiec.
Do czynności obsługowych zalicza się także sprawdzenie zużycia elementów hydraulicznych pompy to jest wirnika pompy oraz noża rozdrabniającego jeżeli taki występuje. Dla wykonania tych czynności należy postąpić w sposób określony w pkt. 6.4 instrukcji. O znacznym zużyciu wirnika pompy świadczy spadek parametrów hydraulicznych.
O nadmiernym zużyciu noża tnącego świadczy zapychanie się komory ssącej na wlocie do pompy.
Dla sprawdzenia stanu komory hydraulicznej pompy i ewentualnego jej oczyszczenia oraz spawdzenia możliwości obrotu wirnikiem należy:
-dla pomp bez rozdrabniacza należy dokonać czynności opisane poniżej, które pozwolą na takie sprawdzenie. Użytkownik może dokonać demontażu kosza ssącego i w niektórych typach obudowy wirnika ale tylko w takim zakresie, jakim nie będzie wymagał demontażu wirnika pompy.

Dla pomp (WQ 180F i WQ 250F) – https://domtechniczny24.pl/pompa-zatapialna-wodno%C5%9Bciekowa-wq-250f.html
– pompę postawić pionowo i śrubokrętem gwiazdkowym odkręcić 3 śruby mocujące obudowę wirnika (rys. 3)


– zdemontować obudowę wirnika (rys 4). Jeśli istnieje potrzeba należy pobić gumowym młotkiem.
– oczyścić komorę wirnika (rys 5). Montażu należy dokonać w odwrotnej kolejności.


Dla pomp (WQ 450F i WQ 750F) – https://domtechniczny24.pl/pompa-zatapialna-wodno%C5%9Bciekowa-wq-450f.html
– pompę postawić pionowo i kluczem ampulowym o średnicy 4mm odkręcić 4 śruby mocujące obudowę wirnika (rys. 6)


– zdemontować obudowę wirnika poprzez uniesienie pompy i oczyścić komorę wirnika (rys. 7).


Montażu należy dokonać w odwrotnej kolejności.
Pompa do wody WQ 1100F
– pompę należy położyć. Kluczem płasko-oczkowym 10mm odkręcic 4 śruby mocujące nóżki i wieko ssące pompy (rys. 8)


– zdemontować nóżki i wieko a następnie przystąpić do oczyszczenia komory wirnika (rys. 9). Montażu należy dokonać w odwrotnej kolejności.

– pompę postawić pionowo i kluczem płasko-oczkowym odkręcić 4 śruby mocujące obudowę wirnika (rys 10)


– zdemontować obudowę wirnika i oczyścić komorę wirnika (rys 11 WQ 1500 i rys 12 WQ 2200). Montażu należy dokonać w odwrotnej kolejności.
Dla pomp (WQ 1500F i WQ 2200F)- https://domtechniczny24.pl/pompa-zatapialna-wodno%C5%9Bciekowa-wq-1500f.html

Dla pomp (WQ 1100 Furia i WQ 1300 Furia z rozdrabniaczem) – pompę należy położyć. Wkrętak ślusarski włożyć w otwór części stałej noża i zablokować ruchomy nóż tnący. Przy użyciu klucza imbusowego 6mm odkrę- cić śrubę mocującą nóż tnący (Rys 13).
– następnie za pomocą jednego lub dwóch wkrętaków płaskich demontujemy ruchomy nóż z wałka (Rys 14).


– kluczem płasko-oczkowym 10mm odkręcic 4 śruby mocujące wieko ssące pompy (rys. 17)
– pompę należy położyć i zdemontować wieko. Nie należy demontować części stałej oraz ruchomej noża tnącego. Następnie przystąpić do oczyszczenia komory wirnika (rys. 18). Montażu dokonujemy w odwrotnej kolejności.


– po zdemontowaniu noża tnącego za pomocą klucza imbusowego 4 mm odkręcamy 3 śruby mocujące wieko ssące pompy (Rys 15)
Po zdjęciu wieka przystępujemy do czyszczenia komory hydraulicznej (Rys 16)


Po oczyszczeniu i sprawdzeniu komory hydraulicznej pompy, montażu dokonujemy w odwrotnej kolejności.

Pompa wodno ściekowa WQ 1800 Furia z rozdrabniaczem

Jeżeli część hydrauliczna obraca się bez zacięć, a mimo to słychać że wał pompy emituje nienaturalne dźwięki to może to świadczyć o nadmiernym zużyciu łożysk. W takiej sytuacji pompę należy przekazać do wykwalifikowanego zakładu naprawy pomp celem wykonania przeglądu i ewentualnej naprawy.
Poza wyżej wymienionymi czynnościami sprawdzającymi i konserwującymi ze względu na konstrukcje pomp dalsze czynności i remonty może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.