Właściwości złączek z tworzywa POM, PA i PP

Spread the love

Witam

Na magazynie mamy złączki z tworzywa POM. Średnice od 4 mm do 19 mm. Jednynie kolanko mamy dodatkowo w średnicy 3 mm.

https://domtechniczny24.pl/%C5%82%C4%85czniki-z-tworzywa-do-przewod%C3%B3w.html

Poniżej tabela zastosowań złączek z podziałem na odzaj tworzywa i zastosowanie w określonej temperature. Odporność zależnie od temperatury 20 °C / 50 °C. Warto zwrócić uwagę że niewielki wzrost temp o 30 st czasami niesie gwałtowny spadek odporności.

Znaczenie skrótów:

POM = kopolimer poliacetalowy
PP = polipropylen
PA = poliamid

0 = Brak danych/Brak możliwości podania odpowiednich informacji
1 = Materiał wysoce stabilny/odpowiedni (zmiana wymiarów: brak lub pomijalna i odwracalna; bez uszkodzenia nawet po dłuższym czasie)
2 = Materiał bardzo stabilny/ odpowiedni (zmiana rozmiarów po krótkim czasie: brak lub pomijalna i odwracalna; niewielka zmiana wymiarów, możliwa odwracalna zmiana własności po dłuższym czasie)
3 = Ograniczona stabilność (znacząca zmiana wymiarów, możliwa nieodwracalna zmiana własności po dłuższym czasie)
4 = Materiał niestabilny/ nieodpowiedni (rozpuszczalny lub poważny wpływ po krótkim czasie)
(*) Rozszerzalność na skutek wilgoci.

Specyfikacje przedstawione w katalogu są oparte na badaniach przeprowadzonych przed producenta materiałów granulowanych. Specyfikacje stanowią wytyczne dla naszych klientów, ale nie mogą być stosowane w każdym przypadku, w którym produkty są narażone na działanie warunków wykraczających poza zakres przeprowadzonych badań. W tym celu należy najpierw skontaktować się z producentem.
Klienci muszą samodzielnie przeprowadzić badania, mające na celu określenie, czy komponenty łączące z tworzywa do przewodów giętkich NORMAPLAST® są odpowiednie do planowanego zastosowania.
Producent udziela odpowiednich rad lub informacji.
Odpowiedzialność producenta podlega wyłącznie postanowieniom warunków dostawy i sprzedaży. Wersje specjalne mogą być produkowane w przypadku złożenia zamówienia obejmującego odpowiednią ilość danego komponentu. Przed użyciem danego produktu jako komponentu bezpieczeństwa należy skontaktować się z właściwym producentem.