Instrukcja używania tarczy Żbik do twardych płytek

Spread the love

Zasady użytkowania drobnoziarnistych tarcz diamentowych ŻBIK, ŻBIK KONESER i ŻBIK TARAN (dotyczy wymiarów od 150 mm do 400 mm, przeznaczonych do cięcia na mokro)

Profesjonalne tarcze diamentowe ŻBIK, ŻBIK KONESER i ŻBIK TARAN, wymiary od 150 mm do 400 mm, przeznaczone są do precyzyjnego cięcia na mokro gresów i innych twardych materiałów budowlanych na maszynach stołowych.

https://domtechniczny24.pl/tarcza-diamentowa-%C5%BCbik-taran-do-gresu-200254mm.html

Do ich produkcji użyto najwyzszej kiasy materialów, a w tym bardzo drobne ziarna diamentowe pozwalajace na trudne do osiagnięcia przez inne tarcze dokładne cięcie z minimalną iloscią wykruszeń krawędzi obrabianych płytek, w tym także płytek szkliwionych i polerowanych. Wysoka jakość użytych komponentów, precyzyjne wykonanie i bardzo cienkie dyski stalowe, w połączeniu z drobnymi diamentami czynią je narzędziem niezbednym każdemu zawodowemu glazurnikowi, ale także wymagają bardzo delikatnej i profesjonalnej obsługi oraz wymuszają rygorystyczne przestrzeganie opisanych w tej instrukcji parametrów i zaleceń.

Z racji swej budowy tarcze ŻBIK, ŻBIK KONESER i ŻBIK TARAN tną precyzyjnie, ale bardzo powoli. Podczas pracy tarcza wybiera tylko tyle materialu, na ile pozwala na to wieżchołek jej diamentów i każde popychanie jej lub materiału ciętego powoduje przeciążenie tarczy, a przez to jej tępienie i nagrzewanie, co w konsekwencji prowadzi do uplastycznienia dysku, a nawet do jego trwałego odpreżenia i/lub nieodwracalnych zmian właściwości metalicznego wiązania czy diamentów oraz ich wykruszania.

Może wystapić wtedy także zjawisko „bładzenia” tarczy i jej zbaczanie z linii cigcia czy poszerzania wycinanej szczeliny. Zjawisko błądzenia, utraty kierunku cięcia jest silnie potęgowane przez wszelkie luzy w maszynie i ruchy materialu ciętego. Tarcze ŻBIK, ŻBIK KONESER i ŻBIK TARAN przeznaczone są wylacznie:

A. Do pracy na mokro.

B. Do cięcia w linii prostej.

C. Do cięcia prostopadle do powierzchni płytki. Nie jest wskazane cięcie pod skosem (poza tarczami ŻBIK TARAN posiadajacymi wzmocniony dysk).

Na proces cięcia tarczami diamentowymi, a w szczególności twardych materialów, ma wpływ wiele czynników, które dopiero spełnione właściwie, w całości i łącznie dają optymalny efekt.

Czynnikami wpływajacymi na prawidłowy przebieg procesu cięcia są:

1. Stan techniczny maszyny. Proces cięcia mogą uniemożliwić luzy na lożyskach, bicie wałka, drgania przenoszone od silnika.

2. Wielkość flansz mocujących. Zaleca się stosowanie maksymalnie dużych flansz mocujących (dużych okładzin po obu stronach tarczy) pozwalajacych na usztywnienie dysku tarczy.

3. Właściwa prędkość obrotowa wałka. Dla prawidłowego samoostrzenia się tarczy, a dzięki temu dobrego cięcia tarczami diamentowymi twardych materiałów ceramicznych i kamiennych. Jest to prgdkość ok. 25 m/s, tak więc dla poszczegółnych średnic tarcz są to następujace, przybliżone wartości prędkości obrotowych wałka maszyny:

150 mm – 3190 obr./min., 180 mm – 2650 obr./min., 200 mm – 2390 obr./min., 230 mm – 2080 obr./min., 250 mm – 1910 obr./min., 300 mm – 1590 obr./min., 350 mm – 1370 obr./min., 400 mm -1190 obr./min.

4. Moc maszyny. Zbyt niska moc może uniemożliwić prawidłowe samoostrzenie się tarczy w materiale ciętym.

5. Technika cięcia. Zaleca się niewymuszony, delikatny i powolny posuw.

6. Stabilne podparcie (zamocowanie) materiału ciętego z obu stron tarczy. Materiał nie może poruszać się względem podloża ani drgać podczas cięcia.

7. Unikanie jakichkolwiek sił bocznych podczas cięcia.

8. Stałe, równomierne z obu stron chłodzenie wodą tarczy podczas pracy.

9. Okresowe „oczyszczanie” tarczy, „ostrzenie” jej poprzez nacinanie kawałkow materiałów o własnościach trących takich jak np. piaskowiec, cegła silikatowa, stara ściernica czy osełka itp. Powoduje to 'wytarcie metalowego lepiszcza, usunięcie zużytych diamentów i lepsze odkrycie krawędzi tnacych kolejnej warstwy diamentów.

Wpływ powyższych czynników będzie znacznie mniej zauważalny i mniej uciążliwy, jeżeli materiał cięty będzie mniej twardy niż np. gresy.

Objawy błędów w użytkowaniu tarcz ŻBIK, ŻBIK KONESER i ŻBIK TARAN:

a. Tarcze „tępią się”, przestają ciąć.

b. Nagrzewanie się tarczy. Mogą pojawić się nawet iskry.

c. Drżenie tarczy podczas pracy.

d. „Błądzenie” tarczy. Tarcza zbacza z kierunku cięcia.

e. Nierównomierne zużywanie się części roboczej po przeciwległych stronach osi obrotu tarczy.

Czym różnią się tarcze ŻBIK, ŻBIK KONESER i ŻBIK TARAN?

1. Wszystkie trzy rodzaje tarcz wyprodukowane są z tego samego składu mieszanki proszków metali i diamentów.

2. Wielkość diamentów we wszystkich tarczach jest taka sama.

3. Tarcze ŻBIK i ŻBIK TARAN posiadają cześć roboczą w postaci pełnego obwodu.

4. Tarcze ŻBIK KONESER posiadają bardzo cienkie, laserowe nacięcia pełnego obwodu czyniące ją bardziej odpornymi na przegrzanie, ale minimalnie zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia odprysków materiału ciętego.

5. Tarcze ŻBIK i ŻBIK KONESER mają te same grubości dysków.

6. Tarcze ŻBIK TARAN mają grubsze dyski i grubsze pełne opaski robocze. Czyni to te tarcze sztywniejszymi, ale wymaga wybierania większej ilości materiału, obciąża maszynę i wydłuża czas obróbki. Dzięki większej sztywności tych tarcz dopuszcza się cięcie nimi pod skosem, oczywiście z zachowaniem wszystkich uwag zawartych w tej instrukcji.

Tarcze ŻBIK 115 mm, ŻBIK 125 mm oraz ŻBIK KONESER 125 mm chociaż należą do jednej rodziny to ze względu na ich mały wymiar przeznaczone są do pracy na sucho, na szlifierkach kątowych. Ich budowa i skład części tnącej jest odmienny od tarcz o średnicach od 150 mm do 400 mm przeznaczonych do maszyn stołowych. Tarcze ŻBIK 115 mm, ŻBIK 125 mm oraz ŻBIK KONESER 125 mm zawierają większe ziarna diamentowe.

Jeżeli występuje problem kultury pracy z tarczami Żbik proponujemy tarcze z dużym ziarnem do cięcia gresu i twardych płytek. Ewentualne wyszczerbienia doskonale fazuje się tarczami diamentowymi do szlifowania gresu na rzep 125mm. Tarcze te wymagają stosowania szlifierek 125mm o regulowanej prędkości, zaleana prędkość 4500obr/min. Czyli trzeba o połowę zredukować prędkość na szlifierkach kątowych. Mamy wtedy pewność że dysk diamentowy nie odleci podczas pracy.

Tarcze do gresu z grubszym diamentem to przede wszystkim tarcze Dr, Shulze FL-HC, Lub FL-S,

oraz tarcze do gresu King Gres.