Oznaczenia masek przeciwpyłowych w teorii i w praktyce

Spread the love

Witam

Na maskach przeciwpyłowych producenci umieszczają symbole oznaczające stopień filtracji, długość użytkowania i zastosowanie.

Stopień filtracji

FFP1 to podstawowy stopień oznaczający że służy ona do ochrony dróg oddechowych przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych, o ile stężenie fazy rozproszonej w aerozolu nie przekracza stężenia 4- krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS. Zatrzymują około 80% cząstek stałych o średnicy 2 mikrometrów.

FFP2 oznacza, że zatrzymują 94% cząstek stałych i aerozoli o średnicy 0,5 mikrona. I można stosować tam gdzie rozproszenie aerozolu nie przekracza 10-cio krotności NDS.

FFP3 oznacza, że zatrzymują 99% cząstek stałych i aerozoli o średnicy 0,5 mikrona. I można stosować tam gdzie rozproszenie aerozolu nie przekracza 20-cio krotności NDS.

NR oznacza, że półmaska powinna być stosowana podczas jednej zmiany około 8h pracy, potem wyrzucona.

R maska wielokrotnego użytku, tu jest sprawa sporna i trzeba zachować zdrowy rozsądek.

D maska spełnia normy zatkania pyłem dolomitowym.

BIO ochrona przed bakteriami chorobotwórczymi. W badaniach przeprowadzonych w Instytucie Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej – półmaski wykazały dużą aktywność bakteriostatyczną oraz bakteriobójczą.

Oceny bioaktywności dokonywano na:

– szczepach bakteryjnych: Escherishia coli ( pałeczka gram – ujemna), Staphylococcus aureus ( ziarniak gram – dodatni),

– oraz na grzybach: Aspergillus niger ( grzyb pleśniowy), Candida albicans (grzyb drożdżoidalny)

Czasmi można spotkać oznaczenia podobne jak na pochłaniaczach, są to maski z włókniny z węglem aktywnym:

A (brązowy) gazami organicznymi i innymi podobnymi gazami przy koncentracji do 1 NDS

B (szary) gazami nieorganicznymi tj.: cyjanowodór, dwutlenek azotu i inne gazy przy koncentracji do 1 NDS

E (żółty) gazami kwaśnymi i innymi gazami takimi jak: siarkowodór, dwutlenek siarki itd. przy koncentracji do 1 NDS

Z tego widać, że dobór maski nie jest sprawą trudną, trudno jest określić NDS i wielkość cząstek, takie parametry może wykonać behapowiec z odpowiednim sprzętem i wiedzą co w zakładzie fruwa w powietrzu.

W innym przypadku należy zachować zdrowy rozsądek i tak:

Bierzemy pod uwagę firmę produkującą, 3M, polskie- Secura, Zgoda.

I przeznaczenie

FFP1 – ZASTOSOWANIE:

Najczęściej stosowane w przemyśle rolniczym, spożywczym, kamieniołomach, cementowniach, w budownictwie, przy obróbce drewna miękkiego (iglastego) a w szczególności dla pyłów i dymów takich substancji jak: węglan wapnia, grafit, gips, kreda , cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy – do 4 x NDS.

https://domtechniczny24.pl/maski-przeciwpy%C5%82owe-jednorazowe.html

FFP2 – Zastosowanie tak jak FFP1 plus:

Najczęściej stosowane w przemyśle górniczym, chemicznym, stoczniowym, hutniczym, przy obróbce drewna twardego, a w szczególności do pyłów i dymów tkj. azbest, kwarc, aluminium, miedź, bar, tytan, wanad, chrom, mangan, pył węglowy – do 10 x NDS.

FFP3 – Zastosowanie tak jak P1 P2 plus:

Najczęściej stosowane przy procesach spawania i lutowania, w miejscach gdzie jest duże stężenie groźnych respirabilnych pyłów, przy związkach zawierających: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, platynę, rad, strychninę, azbest – do 20 x NDS.

FFP2 i FFP3 BIO – zastosowanie:

Półmaski BIO o właściwościach antybakteryjnych mają zastosowanie podobnie jak półmaski przeciwpyłowe a dodatkowo mogą być stosowane przez pracowników służby zdrowia, w przychodniach weterynaryjnych, prosektoriach, archiwach, młynach itp. Ponadto włóknina filtracyjna, która stosowana jest do produkcji tych półmasek jest wykorzystywana w urządzeniach wentylacyjnych, klimatyzatorach a także filtrach typu: HEPA