Co oznacza norma VDE na narzędziach izolowanych dla elektryków

Spread the love

Symbol VDE na narzędziach oznacza że producent deklaruje zgodność z normami i Certfikatem VDE.

Narzędzia VDE izolowane dla elektryków

Skrót VDE pochodzi od pierwszych liter nazwy niemieckiego instytutu kontroli VDE Verlag, który specjalizuje się w sprawdzaniu i certyfikacji urządzeń, komponentów oraz systemów elektrotechnicznych. Na tego typu akcesoriach często możemy znaleźć oznaczenie VDE-GS.

Takie oznaczenie stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa dla sprzętów i produktów przeznaczonych do pracy pod napięciem. Widząc go, możemy być pewni, że narzędzie zostało przebadane pod względem elektrycznym, mechanicznym, toksycznym, termicznym i radiologicznym – sprawdzono jego odporność na nacisk, wytrzymałość ogniową, elektryczne właściwości izolacyjne.

VDE Verlag jako niemieckie wydawnictwo specjalistycznych publikacji z zakresu inżynierii elektrycznej i technologii informatycznej, z siedzibą w Berlinie, skupia się na rozpowszechnianiu kompletnych norm VDE, w tym 3.500 obowiązujących norm DIN-VDE i projektów norm:

Instalacje energetyczne
DIN VDE 0100 Budowa instalacji energetycznych o napięciu znamionowym poniżej 1000 V
DIN VDE 0100 Art. 100 Ogólne wymagania, obszar zastosowań
DIN VDE 0100 Art. 410 Środki ochrony oraz ochrona przed szokiem elektrycznym
DIN VDE 0100
Suplement 1 do Art. 430
Ochrona kabli przed przetężeniem
Rekomendowane wartości obciążalności prądowej
DIN VDE 0100 Art. 482 Wybór środków ochrony – ochrona przeciwpożarowa
DIN VDE 0100 Art. 520/Art. 530 Wybór i budowa urządzeń elektrycznych – kabli, przewodów oraz systemów okablowania
Budowa urządzeń elektrycznych – aparatura rozdzielcza i sterownicza
DIN VDE 0100 Art. 559 Oprawy i instalacje oświetleniowe
DIN VDE 0100 Art. 701 do Art. 705 Pomieszczenia z wanną lub prysznicem
Baseny kryte (pomieszczenia kąpielowe) lub otwarte pomieszczenia kąpielowe
Pomieszczenia z elektrycznymi urządzeniami grzewczymi sauny, miejsce instalacji
Pomieszczenia rolnicze i ogrodowe
DIN VDE 0100 Art. 720 Lokalizacje zagrożone pożarem
DIN VDE 0100 Art. 726 do 0 Art. 738 Urządzenia podnoszące oraz podnośniki
Układanie kabli w ścianach drewnianych oraz budynkach wykonanych głównie z materiałów
łatwopalnych
Kable w holach budynków w ramach publicznej sieci kablowej
Pomieszczenia wilgotne i mokre, instalacje zewnętrzne
DIN VDE 0101 Budowa instalacji energetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
DIN VDE 0105 Eksploatacja instalacji energetycznych
DIN VDE 0107 Instalacje elektryczne w szpitalach oraz obiektach medycznych poza szpitalami
DIN VDE 0108 Art. 1 do Art. 100 Instalacje energetyczne oraz instalacje zasilania awaryjnego (bezpieczeństwa) w budynkach
komunalnych użyteczności publicznej, sklepach i magazynach, pomieszczeniach wystawowych,
wieżowcach, restauracjach, zamkniętych parkingach oraz w pomieszczeniach biurowych.
DIN VDE 0113 Wyposażenie elektryczne maszyn przemysłowych
DIN VDE 0118 Budowa instalacji elektrycznych w górnictwie
DIN VDE 0165 Instalacje urządzeń elektrycznych w miejscach zagrożonych
DIN VDE 0166 Instalacje elektryczne oraz urządzenia stosowane w środowisku potencjalnie zagrożonym
eksplozją
DIN VDE 0168 Budowa instalacji elektrycznych w kopalniach odkrywkowych lub w podobnych zakładach
DIN VDE 0170/0171 Urządzenia elektryczne dla środowiska zagrożonego wybuchem (eksplozją)
DIN VDE 0185 Ochrona odgromowa budynków, ochrona konstrukcji przed piorunami
DIN VDE 0207 Art. 1 do Art. 24 Mieszanki do izolacji i płaszczy kabli oraz przewodów elastycznych
DIN VDE 0245 Art. 1 Kable i przewody do urządzeń elektrycznych i elektronicznych w instalacjach energetycznych
DIN VDE 0245 Art. 101 do Art. 202 Elastyczne kable sterownicze izolowane PVC
DIN VDE 0250 Art. 1 do Art. 819 Kable, przewody oraz linki elastyczne do instalacji energetycznych
DIN VDE 0253 Kable w systemach grzewczych
Kable energetyczne
DIN VDE 0262 Kabel instalacyjny izolowany XLPE (sieciowany PE) z płaszczem ochronnym z PVC
do 0,6/1 kV
DIN VDE 0265 Kable z izolacją z tworzywa sztucznego z płaszczem ołowianym do instalacji energetycznych
DIN VDE 0266 Art. 3 i 4 Kable bezhalogenowe z poprawioną charakterystyką w przypadku pożaru, ze
zredukowanym stopniem rozprzestrzeniania się ognia oraz ciągłością izolacji do
zastosowania w obudowach bezpieczeństwa reaktorów elektrowni atomowych
121
DIN VDE 0267 Kable bezhalogenowe z poprawioną charakterystyką w przypadku ognia, o napięciu
nominalnym 6-30 kV
DIN VDE 0276 Art. 603 Kable rozdziału energetycznego o napięciu nominalnym U0/U 0,6/1 kV
DIN VDE 0276 Art. 604 Kable energetyczne o napięciu nominalnym U0/U 0,6/1 kV ze specjalnymi właściwościami
niepalnymi, do stosowania w elektrowniach
DIN VDE 0276 Art. 604/605 Dodatkowe metody badania
DIN VDE 0276 Art. 620 Kable rozdziału energetycznego o napięciu nominalnym U0/U od 3,6 kV do 20,8-36 kV
DIN VDE 0276 Art. 1000 Obciążalność prądowa i czynniki konwersji
DIN VDE 0276 Art. 1001 Badanie ułożonych kabli o napięciu nominalnym U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, z izolacją
PVC, izolacją VPE lub izolacją papierową
DIN VDE 0277 Kable podstawowe do oświetlenia lotnisk
DIN VDE 0281 Art. 1 do Art. 404 Kable PVC, przewody oraz linki elastyczne do instalacji energetycznych
DIN VDE 0282 Art. 1 do Art. 808 Kable izolowane gumą oraz linki elastyczne do instalacji energetycznych, kable izolowane
żaroodporną silikonową gumą, bezhalogenowe kable izolowane oraz kable spawalnicze,
kable do systemów wind izolowane gumą, kable elastyczne z płaszczem ochronnym z gumy
DIN VDE 0284 Kable z izolacją mineralną dla napięć znamionowych nie przekraczających 750 V
DIN VDE 0289 Art. 1 do Art. 101 Definicje kabli, przewodów oraz linek elastycznych do instalacji energetycznych
DIN VDE 0292 Oznaczenia kabli zharmonizowanych oraz linek elastycznych do instalacji energetycznych
DIN VDE 0293 Oznaczenie żył kabli i linek elastycznych stosowanych w instalacjach energetycznych
DIN VDE 0295 Żyły dla kabli i przewodów oraz linek elastycznych do instalacji energetycznych
DIN VDE 0298 Art. 1 do Art. 300 Zastosowanie kabli oraz linek elastycznych w instalacjach energetycznych
Badania i pomiary
DIN VDE 0472 Art. 1 do Art. 818 Badanie kabli, przewodów oraz linek elastycznych
DIN VDE 0473 do Art. 811 Materiały izolacyjne oraz ochronne kabli elektrycznych; wspólne metody badania
DIN VDE 0482 do Art. 268 Pomiar gęstości dymu w kablach
Kable teletechniczne, rozdzielcze i instalacyjne
DIN VDE 0800 Art. 1 do Art. 10 Telekomunikacyjne
DIN VDE 0811 Przewody tasiemkowe z okrągłymi żyłami, z poskokiem (uzwojenia) wynoszącym1,27 mm
DIN VDE 0812 Przewody do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0813 Kable switchboardowe do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0814 Linki do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0815 Okablowanie systemów teletechnicznych (kable wewnętrzne)
DIN VDE 0816 Art. 1 do Art. 3 Kable zewnętrzne do systemów teletechnicznych
DIN VDE 0817 Kable ze skręconymi żyłami do podwyższonych naprężeń mechanicznych do systemów
teletechnicznych
DIN VDE 0818 Samonośne kable powietrzne teletechniczne do napowietrznych linii energetycznych
ponad 1 kV
DIN VDE 0839 Kompatybilność elektromagnetyczna
DIN VDE 0881 Przewody instalacyjne oraz przewody elastyczne do urządzeń z rozszerzonym zakresem
temperatur
DIN VDE 0891 Art. 1 do Art. 10 Szczególne wskazówki oraz wytyczne układania kabli oraz przewodów izolowanych
DIN VDE 0899 Art. 1 do Art. 5 Szczególne specyfikacje dla włókna światłowodowego, pojedynczych żył, kabli
wewnętrznych i zewnętrznych