Japońska firma Mitutoyo Historia i filozofia

Spread the love

Nazwa Mitutoyo , firmy produkującej narzędzia pomiarowe,

P

Profesjonalne suwmiarki i narzędzia pomiarowe sklep Dom Techniczny Wieluń

Japońską nazwę firmy Mitutoyo można w przybliżeniu przetłumaczyć jako „obfitość trzech składników”, które reprezentują roztropność, dobroduszność i siłę, czyli postawy bardzo cenione przez założyciela firmy, pana Yehan Numata.

Te podstawowe koncepcje myśli Yehana Numaty zostały uzupełnione przez elementy filozofii zachodniej, z którą zapoznał się studiując zarządzanie w USA.

Według Yehana Numaty, syna cenionego kapłana japońskiej świątyni, istoty ludzkie powinny posiadać trzy cechy: wrażliwość, dobry charakter i siłę. Wrażliwość interpretował on jako zdolność do dokładnej obserwacji, dobry charakter jako zdolność do współczucia i życzliwości wobec bliskich, a siłę jako cechę konieczną, aby skutecznie wypełniać odpowiednio określone wymagania.

Te trzy niezbędne cechy ludzkie legły u podstaw jego filozofii biznesu, wyrażone przez gotowość do innowacji, uczciwość oraz ukierunkowanie na przyszłość – aspekty kluczowe dla czynienia dobra przez człowieka i osiągania sukcesu w biznesie.

Liczba trzy, po japońsku „Mitu” lub „Mitsu”, ma duże znaczenie w japońskiej kulturze i religii, co przejawia się między innymi w wyliczaniu koncepcji religijnych.

Wyjaśnia to również, dlaczego w nazwach firm często spotykamy sylaby „Mitu” – tak, jak w naszej nazwie.

Filozofia Mitutoyo

Filozofia Mitutoyo to zasadniczo te same, zawsze aktualne „podstawowe wartości”, do których respektowania zobowiązana jest nasza organizacja i wszyscy pracownicy. Idea ta łączy wszystkie oddziały Mitutoyo i ich pracowników na całym świecie we wspólnym pojmowaniu pracy i zaangażowaniu w nią.

Myśli źródłowe

Wspieramy dobrobyt poprzez umacnianie i pogłębianie światopoglądu buddyjskiego.
Obserwujemy, jak Mitutoyo dąży do doskonałości w swoim sektorze i w globalnym prowadzeniu interesów.

Nasze zasady zarządzania

Pragniemy przyczyniać się do dobrobytu społeczeństw oferując technologie pomiaru precyzyjnego.

Prowadzimy naszą działalność w oparciu o następujące wartości, aby:

Projektować rozwiązania i urządzenia wspomagające rozwój naszych klientów.
Przyczyniać się w sposób globalny do postępu w wydajności pomiarów przemysłowych.
Wraz z partnerami handlowymi pielęgnować zdrowe relacje i wspólny sukces.
Wspierać i propagować pokój na świecie, ludzkie szczęście oraz harmonię z otoczeniem.
Stosować praktyki biznesowe odzwierciedlające uczciwość Mitutoyo jako firmy i jako wiodącej marki.
Dbać o żywą kulturę korporacyjną, inspirującą personel do wykonywania pracy z pasją oraz do… bycia najlepszymi.

Motto naszej korporacji

„Dobre otoczenie, dobrzy ludzie, dobra technika”

Nasze zasady przewodnie

„Szczerość, rozwaga, niezłomność”

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki grupy Mitutoyo ustanawia kryteria oceny i zasady postępowania, do których przestrzegania zobowiązani są bez wyjątku i w każdym aspekcie wszyscy pracownicy grupy Mitutoyo, w tym kadra kierownicza. W przypadku, gdy przy podjęciu decyzji występuje konflikt między zyskiem a etyką, w grupie Mitutoyo bez wyjątku podejmiemy decyzję zgodną z etyką przestrzegając w postępowaniu Kodeksu Etyki.

Wyraźne zaangażowanie w dostarczanie produktów o najlepszej jakości i wartości, dostępnych dla wszystkich klientów, spowodowało rozwój Mitutoyo – od skromnych początków w 1934 r. do obecnej pozycji najlepszego dostawcy sprzętu metrologicznego na świecie.

Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, produkcyjną i dystrybucyjną w ponad 100 krajach. Tylko w Japonii Mitutoyo prowadzi dwa ośrodki badawczo-rozwojowe, 10 zakładów produkcyjnych, dwa instytuty metrologiczne, pięć laboratoriów kalibracji, siedem centrów obsługi i siedem centrów kompetencyjnych „M3″, nie licząc centrali i biur sprzedaży znajdujących się w Kawasaki.

Grupa Mitutoyo jest obecna w prawie 40 krajach, w których utrzymuje ponad 80 oddziałów i sieci dystrybucji, 65 centrów kompetencyjnych „M3″, 17 zakładów produkcyjnych, sześć laboratoriów badawczo-rozwojowych, 12 instytutów metrologicznych i 20 laboratoriów kalibracji. Ponadto Mitutoyo współpracuje z przedstawicielami w około 60 innych krajach.

Dzięki globalnej sieci obsługi klienci, gdziekolwiek się znajdują, korzystają z lokalnego serwisu, globalnego doradztwa i zaplecza logistycznego, które pozwalają utrzymywać niezbędne urządzenia pomiarowe gotowe do skutecznego działania, co z kolei ogranicza czas przestojów i przekłada się na wymierne zyski. Jest to szczególnie ważne dla klientów międzynarodowych, którzy wymagają wsparcia dla swoich partnerów i dostawców w innych krajach na takim samym poziomie, na jakim sami je od Mitutoyo otrzymują.

ceo.jpg
Kontynuujemy tradycję zaufanej marki

„Na początku chcę podziękować Wam z całego serca za używanie produktów Mitutoyo. Firma Mitutoyo od jej początków w 1934 r. oferuje na rynkach całego świata narzędzia pomiarowe – mikrometry, suwmiarki oraz systemy do pomiaru współrzędnych i kształtów, jak również optyczne przyrządy pomiarowe, pod hasłem „najpierw jakość”. Oferowane produkty są od tamtego czasu poszukiwane i używane przez klientów na całym świecie.

Dzięki Twojemu wsparciu jesteśmy rozpoznawalni jako wiodąca marka światowa oraz jako producent szerokiej gamy precyzyjnych urządzeń pomiarowych. W XXI wieku, w którym oczekuje się wielkich innowacji technologicznych, np. w dziedzinie nanotechnologii, Mitutoyo będzie nadal zajmować pozycję światowego lidera w niestrudzonym dążeniu do oferowania najlepszych technologii, odpowiadających zmiennym potrzebom przemysłu – i to nie tylko w zakresie narzędzi pomiarowych ale również związanych z nimi technologii. Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki i wsparcie w dążeniu do tych celów.”

Prezes MItutoyo Corporation – Toru Nakagawa