Spawanie stali Hardox elektrodami otulonymi

Spread the love

Cześć, temat zaczerpnięty z strony producenta, czyli spawanie trudnościeralnych blach Hardox.

Strzelnica to miejsce gdzie można fajnie z przyjaciółmi spędzić czas . Z niekiedy zaczyna brakować atrakcji i wymyśla się rozmaite sposoby aktywnych i pasywnych celi. A ponieważ gotowe cele z hardoxu są niemożliwie drogie to postanowiłem opracować je sam z wycinków pasków i kółek. I tu pojawił się trudność jak je połączyć. Na początek do kwadratowej blachy przyspawałem łańcuch normalny ocynkowany. Po 10 strzałach spaw puścił. Po czym poleciałem elektrodą rutylową 308 to samo. W końcu przyspawałem hak na długości 15 cm i teraz może wytrzyma. Ale pojawia się myśl skonstruowania wahadełka. I udało się ze złomu zdobyć owalne tarcze do których muszę przyspawać skośne paski i pręty. No i rozpocząłem drążyć temat czym to spawać. A owocem badań jest poniższy tekst z strony producenta hardoxu.

Wielu nabywców blach trudnościeralnych zastanawia się nad jak spawać Hardox, powołując się na wcześniejsze doświadczenia z innymi surowcami trudnościeralnymi, ale Hardox to unikatowa stal oferująca dużą twardość i jednocześnie znakomitą podatność na spawanie. Jest to możliwe ze względu na to, że Hardox został opracowany z stosunkowo małą zawartością pierwiastków stopowych. Hardox można spawać za pomocą wszystkich tradycyjnych metod spawania. W tym celu wolno stosować sprzęt i narzędzia używane do spawania stali o małej wytrzymałości. Doskonała spawalność Hardoxu oznacza, że stal tę można spajać z innymi stalami podatnymi na spawanie. W takim wypadku należy zweryfikować spawalność tego drugiego gatunku stali.
Czynniki wpływające na jakość spawania:

Tak jak w przypadku wszystkich stali, czyste stanowisko spawalnicze pozwala uniknąć problemów. Sprawdzany czy nie ma wilgoci, oleju, rdzy lub farby. Do innych ważnych czynników zalicza się:

• Wybór odpowiednich materiałów spawalniczych (elektroda, drut, itd.)

• Właściwe temperatury podgrzewania i międzyściegowe

• Ilość wprowadzonego ciepła

• Sekwencja spawania i wielkość szczeliny

Poniżej w tabeli informacje dotyczące wyboru właściwego materiału spawalniczego, gazu ochronnego, temperatury podgrzewania oraz metody spawania. Spoiwa, które można używać do spawania materiałów Hardox wymieniono w poniższej tabeli. W skrócie, właściwe spoiwa to te, których granica plastyczności wynosi mniej niż 500 MPa. Zaleca się wybór drutów i elektrod o małej wytrzymałości, aby zmniejszyć ryzyko pękania wodorowego.

W przypadku użycia elektrody otulonej, zawartość wodoru elektrody musi wynosić poniżej 5 ml/100 g. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących grzania i składowania podanych przez producenta elektrody.

Do spawania gatunków i grubości stali Hardox, dla których SSAB zaleca wstępne podgrzewanie, zamiast niego można często używać elektrody i druty ze stali nierdzewnej austenitycznej AWS 307.

My mamy elektrodę zasadową  INOX B 307

Można także zastosować elektrody i druty AWS 309, ale w takim przypadku występuje nieznacznie wyższe ryzyko pękania na gorąco. W procesach takich jak spawanie MAG, spawanie Hardox może odbywać się przy użyciu gazów wykorzystywanych do spawania stali o małej wytrzymałości. W celu zapewnienia stabilnego łuku oraz pełnej penetracji powszechnie stosowanym gazem jest argon zawierający 18-20% CO2.

Temperatury podgrzewania wymagane do spawania stali Hardox:

Podobnie jak w przypadku stali o małej wytrzymałości, podgrzewanie zalecane jest przy grubych materiałach i może być też wymagane dla gatunków Hardox o większej twardości.

Grzanie przed i po spawaniu Hardox 450 z śrubą 5,8kl elektroda otulona zasadowa 307 3,2mm

SSAB opracowało zalecenia dotyczące temperatur podgrzewania, które przedstawiono w poniższej tabeli. Grubość i gatunek Hardox należy wybrać z tabeli i zastosować temperaturę podgrzewania odpowiadającą temu wyborowi. Podczas spawania różnych grubości, a także gatunków Hardox o różnych poziomach twardości, do obu materiałów należy zastosować najwyższą temperaturę podgrzewania podaną w tabeli. Podgrzewanie musi objąć powierzchnię do 75 mm poza punktem spawania. Do pomiaru temperatury można użyć termometrów kontaktowych.